Familjeterapeut

Vad är en Familjeterapeut?

Familjeterapeuten hjälper familjer att identifiera och förstå deras känslor och beteenden, och ger dem verktyg och tekniker för att förbättra kommunikationen och lösa konflikter. Målet är att hjälpa familjen att utveckla en starkare och mer hälsosam relation.

Familjeterapeuter kan också hjälpa familjer att hantera stora förändringar eller livskriser, som skilsmässa, förlust av en familjemedlem eller ekonomiska svårigheter.

Hur många blir parrelationer räddas av att gå i familjeterapi?

Det är svårt att säga exakt hur många parrelationer som räddas av familjeterapi eftersom det kan variera beroende på många faktorer, såsom svårighetsgraden av problemen, parternas engagemang i terapin och kompetensen hos terapeuten.

En del undersökningar har visat att familjeterapi kan vara effektivt för att hjälpa par att förbättra sina relationer och hantera konflikter. En studie från 2016 visade att efter ett års familjeterapi hade 80% av par som deltog i studien förbättrat sina relationer. En annan studie från 2017 visade att familjeterapi var mer effektivt än individuell terapi vid behandling av unga vuxna med psykiska problem.

Det är viktigt att notera att det finns ingen garanti för att en relation kommer att räddas genom familjeterapi och varje par är unikt och kan ha olika behov. Men genom att arbeta med en erfaren familjeterapeut och vara öppen och villig att arbeta på relationen kan det hjälpa par att förbättra sina relationer och hantera problem på ett konstruktivt sätt.

Behöver du och din familj hjälp?

Behöver din familj hjälp att förbättra kommunikationen och lösa konflikter? Få verktyg och tekniker för att utveckla en starkare och hälsosammare relation. Ta steget mot en bättre framtid för din familj.

Kontakta mig