Psykodynamisk psykolog

Kan du förklara Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi är en metod för behandling som bygger på teorier om undermedvetna krafter och tidigare erfarenheter som kan påverka nuvarande problem. Den utvecklades av psykoanalytikern Sigmund Freud och hans efterföljare.

Psykodynamisk terapi fokuserar på att förstå hur tidigare erfarenheter och relationer påverkar nuvarande tankar, känslor och beteenden. Terapeuten kommer att hjälpa patienten att utforska och förstå undermedvetna känslor och motstridiga drifter som kan påverka nuvarande problem.

Terapin kan ske individuellt eller i grupp och kan vara långvarig eller kortvarig beroende på patientens behov. En session kan innehålla pratande, associering, drömanalys eller arbete med relationella problem.

Hur kan psykodynamisk terapi Hjälpa mig?

Psykodynamisk terapi kan hjälpa till att hantera ett brett spektrum av problem, inklusive depression, ångest, relationella problem, självbildsproblem, och problem relaterade till tidigare trauman.

Det är viktigt att notera att psykodynamisk terapi är en av många metoder som en psykolog kan använda för att behandla ett problem och det är viktigt att välja en psykolog som är utbildad och erfaren i den metod som man föredrar.

Behöver du hjälp?

Ta det första steget mot att förstå och hantera dina känslor och beteenden med hjälp av psykodynamisk terapi. Boka en session mig och börja din resa mot en bättre mental hälsa.

Kontakta mig