Familjeterapi

Parterapi & Familjeterapi Stockholm

Som terapeut och psykolog i Stockholm har jag specialiserat mig på relationer – våra relationer till varandra och relationen till oss själva. Jag arbetar både med par- & familjeterapi samt även individualterapi.

Många gånger har vi har en vilja att utvecklas – vi förstår att det finns en större potential – men kan inte hitta de rätta verktygen för att förändra en relation. Nästan alltid handlar det om att hitta djupare in i vem man själv är och vad man vill och att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra.

Parterapi

I parrelationer kan det röra sig om att lära sig kommunicera, förstå varandra. Att på djupet syna och förstå varför vi är tillsammans. Har ni en hållbar grund att utveckla relationen från? Att förtydliga hur era respektive förväntningar ser ut, och att finna de gemensamma målen för förhållandet. Att dessutom lära sig tekniker för att skapa en kreativ vardag tillsammans, ja, det är alla frågor som jag jobbar med par kring i parterapi. Att satsa på familjerådgivning och parterapi är en väl värd investering.

Kristerapi

Kristerapi, när relationen verkligen är i gungning, då det är oklart både varför det blivit som det blivit och hur fortsättningen kommer att bli. Man behöver förstå vad som gått snett, utvecklas eller avsluta för att kunna gå vidare med en djupare förståelse och självkännedom. Men inte utan att förstå, vari problemen består. Tyvärr, många, många par separerar utan att ha en tillförlitlig förståelse för, hur problemen ser ut och låter sig istället nöjas med sin egen många gånger ganska ”hemmagjorda ” förklaringsmodell till situationen. Så många skilsmässor blir fel åtgärd till i djupet okända problem, även om parterna inte känner så.

Kan familjeterapi rädda familjen?

Familjeterapi kan rädda relationen i olika faser – både om relationen krisar rejält och ni funderar på att gå skilda vägar, eller tidigt in i relationen, där förhållandet känns bra, men det kanske finns en oro för att tidigare upplevelser och trauman kommer skapa flyktbeteenden eller rädsla för att destruktiva mönster ska upprepas och förstöra den nya relationen. Att ge sig själv och sin partner/partners tid för reflektion och få professionella perspektiv är en väl värd investering.

Kontakta mig