Individualterapi

Individualterapi i Stockholm

I individualterapi kan vi utforska vår egen relation och upptäcka vilka hinder, drömmar och visioner som bor inom oss. Grunden för all tvåsamhet är relationen till oss själva, det är den längsta relationen vi har. Hur denna ser ut påverkar alla andra relationer. Så denna relation skall vi verkligen vara rädd om. Individualterapi handlar om att öka denna förmåga och genom rätt kunskap och verktyg göra de förändringar du önskar i ditt liv.

Orsaker till individualterapi:

  • Bättre självkänsla
  • Depression
  • Fobier
  • Relationsproblem
  • Missbruk

Individualterapi sker vanligtvis ensam men kan i undantagsfall vara bra att genomföra tillsammans med sin partner eller en familjemedlem. Därför rekommenderar jag i vissa situationer att ta hjälp genom parterapi eller familjeterapi där problemet och lösningen sker gemensamt.

Bli den bästa versionen av dig själv

Vill du upptäcka dina drömmar, övervinna hinder och förbättra dina relationer? Då kan individualterapi på Kungsholmen i Stockholm vara rätt för dig. Jag hjälper dig att öka din självkänsla och livskvalitet genom att ge dig de verktyg och den kunskap du behöver för att göra de förändringar du önskar i ditt liv.

Kontakta mig