Kognitiv beteendeterapeut

Vad är en Kognitiv beteendeterapeut?

En kognitiv beteendeterapeut är specialiserad på att hjälpa människor att ändra sina tankemönster och beteenden som kan leda till problem. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapeutisk metod som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som kan orsaka eller förvärra psykiska problem.

KBT baseras på teorin att tankar, känslor och beteenden är sammanvävda och påverkar varandra. Genom att ändra negativa tankemönster och beteenden kan man förbättra sin mentala hälsa och sitt välbefinnande. En kognitiv beteendeterapeut använder olika tekniker och verktyg för att hjälpa patienten att identifiera och förändra sina tankemönster och beteenden, inklusive självreflektion, problemlösning, beteendeanalys och avslappningstekniker.

KBT är effektiv för behandling av ångest, depression, panikattacker, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), tvångssyndrom (OCD), ätstörningar och sömnproblem. Det är en korttidsbehandling som vanligtvis består av 8-20 sessioner, beroende på patientens behov och problemets svårighetsgrad.

Kontakta mig idag!

Om du har psykiska problem och vill ha hjälp att förändra dina tankemönster och beteenden kan en kognitiv beteendeterapeut vara ett bra alternativ för dig. Kontakta en klinisk psykolog som specialiserat sig på KBT för att få professionell hjälp och stöd.

Kontakta mig